Secretariat for MDC & TØF

Udbud af togtrafik - Nordiske erfaringer


Dato og tid

Torsdag d. 28. september 2017 kl. 14:00 til 18:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 26. september 2017 kl. 15:00

Sted

Auditoriet
Arne Jacobsens Alle 15-17
2300 København S
Denmark

Arrangør

Transportøkonomisk Forening
+45 2594 2236
il@toef.dk

Program


Kl. 14.00: Velkomst og intro til dagens tema

v/ NJS formand Flemming Lund

 

Kl. 14.10: Sektoranalyse for jernbanen. (tbc)    

Transportministeriet har offentliggjort en sektoranalyse for den statslige jernbane med en 6 meget forskellige scenarier for udbud af statens tog­trafik og den fremtidige rolle for DSB.  Sektoranalysen er udført af McKinsey Company og Strueense & Co.

 

Kl. 15.00: Hvad betyder udbud af togdrift for Banedanmark? (tbc)
                            

Kl. 15.20: Udbud af statslig togtrafik i Norge, v/  Arne Vidar Hesjedal, udbudsdirektør NSB

Den statslige togtrafik i Norge skal fremover sendes i udbud og ejerskabet af NSB overføres til erhvervs- og fiskeriministeriet. Samferdsels­depar­te­mentet får ansvar for trafikkøb. Arne gennemgår den nye organisering i Norge med Jernbanedirektorat og giver os sit bud på fremtiden for NSB.

Kl. 15.50: Kaffe / Frugt

 

Kl. 16.10: Udbud i Sverige, v/ Björn Westerberg, Tågoperatörerna

Björn er direktør i den svenske brancheforening for togoperatører, der kører udbudt regionaltogs trafik og kommerciel trafik i eget regi. Hvad er branchens syn på udbud? Hvordan er samspillet med infrastrukturejerne? Hvilke erfaringer bør man være opmærksom på i Danmark?

 

Kl. 16.40: Fri trafik og udbudt trafik på samme spor. Hallandstrafiken (tbc), Peter Essén, SJ

I Sverige drives lang-distance trafik på kommercielle vilkår mens den regionale trafik får driftstilskud via den regionale skat. Mellem Göteborg og Malmö driver SJ fjerntogstrafik parallelt med Øresundstog; et regionaltog finansieret af de 3 regionale trafikselskaber. Hvordan fungerer det for kunderne og selskaberne? Hvilke erfaringer kan videregives til Danmark?  

Kl. 17.10: Udbud af regionaltogstrafik med 99 togsæ, v/ Magnus Andersson, Skånetrafiken (prel)

Magnus er togchef på Skånetrafiken der netop har afsluttet udbud af lokaltogstrafikken i Skåne, der drives med 99 Pågatåg. Operatørerne skal fremover også have ansvar for driften af stationer. Hvad er erfaringerne fra udbudsprocessen og hvilke erfaringer kan videregives til danske udbud?

Kl. 17.45: Opsamling og tak for i dag
 

Arrangementet gennemføres med praktisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Transportøkonomisk Forening
+45 2594 2236
il@toef.dk