Sekretariatet for TØF & MDC

Kollektiv Trafik Forums årsmøde


Dato og tid

Onsdag d. 22. maj 2019 kl. 10:00 til 12:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 09:00

Sted

FynBus
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C

Arrangør

Kollektiv Trafik Forum
+45 2594 2236
il@kollektivtrafik.dk

Dagsorden:
 • 10:00-11:00: Årsmøde
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2018 og budget for 2019 og 2020 
 4. Valg af formand
 5. Valg af øvrige medlemmer til Initiativudvalget samt suppleant
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag (Forslag til behandling af dette punkt skal være sekretariatet i hænde senest den 8. maj 2019)
 9. Eventuelt
 • 11:00-12:00: Oplæg om Odense Letbane
 • 12:00-12:30: Frokost

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Kollektiv Trafik Forum
+45 2594 2236
il@kollektivtrafik.dk